top of page

KLARTÄNKT

Detta är en serie om fyra filmer som är avsedda för utbildning av elever från 11 år och uppåt. Målet är att ge elever verktyg för att tänka kritiskt, granska information och förstå vetenskapligt tänkande.

Lärarhandledningen tillhandahåller bakgrundsinformation och instruktioner för hur filmerna kan användas i undervisningen.

 Lärarhandledningen är utarbetad av Nobelmuseet.

Avsnitt 1-4

pg1.png
pg2.png
pg3.png
pg4.png

Vetenskaplig metod och himlakroppar

Avsnitt 1

Vetenskaplig metod och himlakroppar

Avsnitt 2

Att undvika tankefällor

Avsnitt 3

Argumentationsfel

Avsnitt 4

De fyra filmerna

visar dess kraft genom att jämföra utvecklingen av vetenskapliga och pseudovetenskapliga begrepp som framträder ungefär samtidigt i historien. De två illustrerade exemplen är cirka 2000 års framsteg i astronomin vs. astrologin och cirka 200 års framsteg med vacciner jämfört med homeopatiska preparat.

De två sista filmerna berör hur vi tänker och hur vi kommunicerar våra tankar. De handlar exempelvis om de felaktiga slutsatserna som vi kan dra när vi tänker för snabbt och intuitivt. Med hjälp av exempel visar filmerna hur man identifierar olika typer av tankefällor och hur man kan föra mer konstruktiva diskussioner genom att undvika argumentationsfel.

Lärarhandledning

Lärarhandledningen stödjer och utökar de fyra filmernas innehåll. Den ger bakgrundsinformation, referenser till ytterligare läsning och exempel som lyfter fram avsnittens budskap. Den föreslår tester och experiment som kan genomföras när man arbetar med filmerna i klassrummet.

Klartänkt lärarhandledning
Download teachers guide
Contact
bottom of page